Det märkvärdiga mellantinget – Jordbrukares sociala status i omvandling 1780–1900 är Carl Mikael Carlssons doktorsavhandling. Nu kan Du ta del av hans forskningsresultat i musikform. Välkommen hit!

Det märkvärdiga mellantinget – The Musical av Carl Mikael Carlsson och Johannes Eriksson är världens kanske enda dissertationsoratorium. Forskningsresultaten från boken presenteras här invävd i historien om den olycksförföljde Isak Norberg. Hittills har 27 nummer släppts.

{{ singer.k }} {{ singer.v }}
{{ musician.k }} {{ musician.v }}
{{ composer.k }} {{ composer.v }}